Кои сме ние?

Jaak MADISON
Estonia flag

Яаак Мадисон – Естония

Благородните ценности проповядвани от ЕС, често остават само на думи. Практиката показва, че големите страни членки винаги налагат своите интереси. Сто хиляди души вече са напуснали Естония, емигрирайки на запад. Време е да сложим на страна своите исторически различия и да се обединим за решаването на този проблем, който засяга всички централноeвропейски страни. Нужна ни е истинска европейска солидарност.


Konstantīns PUPURS
Latvia flag

Константинс Пупурс – Латвия

Десетки хиляди млади хора напуснаха двумилионна Латвия през последните години. Доходният съюз, към който тръгнахме всички заедно днес, е инициатива, която може да постави началото на едно по-широко централноевропейско сътрудничество. Не искаме да просим, искаме да бъдем по-силни. Нека да водим заедно битката за доходния съюз.


Paweł GAWLUK
Poland flag

Павел Гавлюк – Полша

През 80-те години, народите на централна Европа бяха обединени от своята жажда за свобода. Днес трябва отново да обединим силите си, за да осъществим целите, заради които ЕС беше създаден. Солидарността все още е ключова.


Péter PALLÉR
Slovakia flag

Петер Палер – Словакия

Като учител по история, познавам всички прослойки на обществото. Поради тази причина, също така знам какви са и жизнените стандарти, към които се стремят хората от Централна Европа, както и суровата реалност в която те живеят понастоящем. Младите вече не мечтаят за тези стандарти, напротив, те отиват на местата, на които този начин на живот е осъществим. Отиват в Западна Европа, изпразвайки родината си. Поради това ние всички трябва да осъзнаем, че това не е устойчиво, и че трябва да започнем да работим към това да приближим стандарта си на живот до нивото на този на Запад.


Márton GYÖNGYÖSI
Hungary flag

Мартон Гьонгьоши – Унгария

Обединявайки усилията на осем източно и централноевропейски страни членки около тази гражданска инициатива, стремяща се да доближи доходите в района до тези в Западна Европа, ние компенсираме за бездействието продължило няколко десетилетия. За нас е ясно, че икономическият модел на страните от Централна и Източна Европа, базиран на ниско заплащане и уязвимата работна ръка е провал. Провал, който доведе след себе си масовата емиграция и тотално обедняване във всяка една от нашите страни. Ние решихме да отстояваме справедливостта в Европа и да упражним правата си осигурени от законодателството на ЕС. Няма да приемем да продължаваме да бъдем доходни роби на ЕС. Това което искаме не е подаяние, а равно отношение в трудовия пазар на ЕС: равно възнаграждение за равен труд.


Dragoș TÎRNOVEANU
Romania flag

Драгош Търновяну – Румъния

Борбата за Европейски доходен съюз изисква от нас да разрешим основни проблеми. Въпреки факта, че нашите страни имат своите исторически различия, всеки може да види, че ние сме способни да обединим усилията си в ключови теми като масовата емиграция и изтичането на мозъци, които засягат всички нас от региона. Доходният съюз е лъч светлина за народите на Източна Европа (и не само), който ни обединява и е по-силен от нещата които ни разделят.


Mihail PETROV
Bulgaria flag

Михаил Петров – България

Обратно на нашите очаквания, ЕС доведе не до равнопоставеност между народите ни, а до подчинение. Подтикнати от липсата на реализация в България (заради ниското заплащане) два милиона българи вече са напуснали страната ни в посока Западна Европа. Надявам се инициативата за доходен съюз, както и обединението на иначе разделените източни и централноевропейски народи да бъде една добра кауза.


Frano ČIRKO
Croatia flag

Франьо Чирко – Хърватия

Хиляди автобуси и самолети редовно пътуват на запад като част от процеса на изтичане на мозъци. Младите пътници в тях обикновено не се връщат в Хърватска. Това е и мотото на нашата нова партия: „Ние оставаме“. Защото не искаме да бъдем граждани на един ЕС, който ни вижда единствено като източник на евтин труд. Какъвто и да е изхода от нашата инициатива, ние можем само да спечелим.


Andrej ČUŠ
Slovenia flag

Andrej ČUŠ – Slovenia

Jean Monnet, one of the founding fathers of European integration via the European Economic Community, is reported to have said: ‘If I had to do it again, I would first start through culture’. If you ask me, I would first start through social dimension. We should pledge ourselves to work towards a social Europe. With the Wage Union initiative, Slovenia wants to raise awareness that living standards vary across Europe and that the citizens of 16 countries live below the EU-27 standards. We want to be one of the member states that will carry the initiative of better and fairer Europe. We cannot utilize freedom of movement of people if we do not try to address the wage gap that is forcing our youth to emigrate. By this, we are loosing the knowledge, skills and know-how. And what is even more important – we are loosing the perspective. It is up to us to impound the processes that are destroying our societies!