Нашата декларация

Исторически факт, е че съдбите и историческия път на  Източна и Централна Европа са свързани и претърпяха големи страдания през ХХ век. През световните войни, региона се превърна в бойно поле за големите конфликти между Великите сили, което нанесе шокиращо опустошение за нашите народи. През втората половина на века, бяхме принудени да изтърпим комунистическите режими от източната страна на Желязната завеса. Когато настъпи краят на Студената война и се отвори вратата за Европейска интеграция, народите ни се надяваха, че ще дойде заслужен период на мир и просперитет след вековете страдания. Въпреки това, след присъединяването ни към Европейския съюз очакванията на нашите народи за материално и икономическо развитие не бяха оправдани.

Общата трагедия на региона ни е масовата емиграция, която засяга най-вече младите хора и която е причинена в голяма степен от разликата в трудовите възнаграждения между западната и източната част на съюза. Друг съществен проблем е фактът, че общият пазар до голяма степен изравни цените на континента, докато разликата в заплащанията и съответно стандарта на живот на изток и на запад, останаха непроменени. Ние, страните от Източна Европа, сме принудени да стоим безпомощно и да гледаме как губим най-ценните си граждани.

Имиграцията към Европейския съюз е тема която сме свикнали да виждаме в общественото пространство в Западна Европа ежедневно. Емиграцията от Източна Европа, която източва работната ръка от региона, не е обсъждана, въпреки че причинява тежки социални и икономически проблеми за региона. За нашите нации, този проблем означава: демографски загуби, огромна опасност за социалната ни сигурност, увеличаваща се липса на работници, загуба на доходи, разделени семейства - деца растат без родители, а баби и дядовци не могат да се радват на внуците си.

Ситуацията е трагична. Още по-трагично е мълчанието по този въпрос. Няма стратегия, няма конструктивен дебат нито пък публична дискусия по проблема. Лидерите на ЕС очевидно не обръщат достатъчно внимание на проблема. Емиграцията от изток на запад, която западните страни от ЕС смятат за полезна и евтина работна ръка, за нас представлява национална трагедия. Но ние смятаме, че и Изтокът и Западът имат какво да губят от тази ситуация. Решение трябва да бъде намерено, тъй като разпадащите се в следствие на емиграцията социални структури в Източна Европа могат да унищожат европейската мечта като цяло.

Ние, подписалите тази декларация, напълно разбиращи историческата си отговорност и факта, че сме притиснати от времето поради темповете, с които се развиват събитията, решихме да се обединим и да сложим край на мълчанието по темата. Искаме честна и сигурна Европа, както на Запад така и на Изток! Знаем, че проблемът е сложен и че решението не може да дойде светкавично. Въпреки това обаче, нямаме друг избор освен да си поставим тази цел, тъй като времето за решаване на проблема изтича.

Въпреки че инициативата за Европейски съюз на работните възнаграждения дефинира позицията ни от гледната точка на работниците, искаме ясно да заявим, че тази цел може да бъде постигната при едно условие. Една конкурентна Източна Европа трябва да развие по-добър икономически климат с помощта на частните дружества, за да може да се поддържат тези нива на възнагражденията. Така че може да се каже, че инициативата се простира отвъд въпроса за трудовите възнаграждения. Преди всичко това е борба за един по-честен и по-сигурен ЕС. Регионът и народите ни не искат благотворителност. Това, което искаме е рамкови условия, в които можем да просперираме, където позитивни процеси могат да се развиват и където бизнесът в страните ни расте и се развива. За да постигнем тази цел, концепцията “равни възнаграждения за равна работа”, трябва да стане един от фундаменталните принципи на ЕС. Това трябва да се случва не само на теория, но и на практика. Това е и нашата цел.

Ние, подписалите този документ, знаем че историята е събрала пътищата на нашите народи. Днес, трябва да осигурим и общото бъдеще на народите ни. Всички бяхме разкъсани и угнетени от ХХ век. През ХХI век сме решени да обединим силите си и да положим основите на мира, сигурността, просперитета и справедливостта за всички нас!