Нашата декларация

Визията на Европейския съюз първоначално е едно обещание, че всичките ѝ държави-членки ще се радват за предимствата на политическия стабилитет и економическия просперитет. За съжаление, тези обещания съвсем не са се сбъднали. Разликата между централните и периферните държави на Европейския съюз особено в сегашния кризовен период стане все по-видима, което води до нежелани консеквенции. Масови хора са решили да гледат за по-добри възможности извън родината си, и да мигрират към по-развитите територии на съюза. Всъщевременно въз основа на модела на евтиния труд - основавайки се на грешни икономически данни - в периферните държави нарочно са държали доходите на ниско ниво, с целта да печелят с това чуждите инвестори. Ако тези тенденции не можем да ги обърнем, направо общата ни Европейска мечта ще разпадне на парчета.

Имиграцията към Европейския съюз е тема която сме свикнали да виждаме в общественото пространство в Западна Европа ежедневно. Емиграцията от Източна Европа, която източва работната ръка от региона, не е обсъждана, въпреки че причинява тежки социални и икономически проблеми за региона. За нашите нации, този проблем означава: демографски загуби, огромна опасност за социалната ни сигурност, увеличаваща се липса на работници, загуба на доходи, разделени семейства - деца растат без родители, а баби и дядовци не могат да се радват на внуците си.

Ситуацията е трагична. Още по-трагично е мълчанието по този въпрос. Няма стратегия, няма конструктивен дебат нито пък публична дискусия по проблема. Лидерите на ЕС очевидно не обръщат достатъчно внимание на проблема. Емиграцията от изток на запад, която западните страни от ЕС смятат за полезна и евтина работна ръка, за нас представлява национална трагедия. Но ние смятаме, че и Изтокът и Западът имат какво да губят от тази ситуация. Решение трябва да бъде намерено, тъй като разпадащите се в следствие на емиграцията социални структури в Източна Европа могат да унищожат европейската мечта като цяло.

Ние, подписалите тази декларация, напълно разбиращи историческата си отговорност и факта, че сме притиснати от времето поради темповете, с които се развиват събитията, решихме да се обединим и да сложим край на мълчанието по темата. Искаме честна и сигурна Европа, както на Запад така и на Изток! Знаем, че проблемът е сложен и че решението не може да дойде светкавично. Въпреки това обаче, нямаме друг избор освен да си поставим тази цел, тъй като времето за решаване на проблема изтича.

Въпреки че инициативата за Европейски съюз на работните възнаграждения дефинира позицията ни от гледната точка на работниците, искаме ясно да заявим, че тази цел може да бъде постигната при едно условие. Една конкурентна Източна Европа трябва да развие по-добър икономически климат с помощта на частните дружества, за да може да се поддържат тези нива на възнагражденията. Така че може да се каже, че инициативата се простира отвъд въпроса за трудовите възнаграждения. Преди всичко това е борба за един по-честен и по-сигурен ЕС. Регионът и народите ни не искат благотворителност. Това, което искаме е рамкови условия, в които можем да просперираме, където позитивни процеси могат да се развиват и където бизнесът в страните ни расте и се развива. За да постигнем тази цел, концепцията “равни възнаграждения за равна работа”, трябва да стане един от фундаменталните принципи на ЕС. Това трябва да се случва не само на теория, но и на практика. Това е и нашата цел.

Ние, подписалите този документ, знаем че историята е събрала пътищата на нашите народи. Днес, трябва да осигурим и общото бъдеще на народите ни. Всички бяхме разкъсани и угнетени от ХХ век. През ХХI век сме решени да обединим силите си и да положим основите на мира, сигурността, просперитета и справедливостта за всички нас!