Кампания за равно заплащане на труда.

Надслов : „Еднакъв труд, еднакви доходи“

Цел

Равното заплащане на труда да стане фундаментален принцип на ЕС.

Инициативата е стартирана от

Лица, които са част от гражданския комитет.

Причината за инициативата

Още от първата вълна на присъединяване през 2004 г., източното разрастване на съюза не успява да помогне на страните от региона да достигнат стандарта на западните си партньори. Огромната разлика във възнагражденията е изключителна несправедливост, която изтласква работна ръка от изток на запад и така поставя Източна Европа в изключително трудна ситуация, която завърта една изключително опасна демографска спирала. Единственият начин различията в стандартите между Изток и Запад да се преодолеят, минава през елиминирането на доходните неравенства между двата региона.

Това трябва да се превърне в основен принцип на ЕС, който да започне да се налага в най-скоро време. Към момента нито една държава членка или европейска институция не се е решила да се заеме с въпроса. Време е, страните поставени в неравностойно положение с подкрепата от своите граждани, да поставят този политически въпрос в Европа. Можем да сме сигурни че това предложение има историческа значимост.

Изравняването на доходите не може да се случи с административни или политически мерки, а само и единствено, когато се премахнат административните пречки и политически бариери пред предприемачеството и свободната инициатива.

Цел на инициативата е да застави Европейската комисия, която би трябвало да е основен пазител на Договорите за Европейски съюз да санкционира държавите от т.нар. „Стара Европа“, които провеждат протекционистка политика и по този начин пречат на предприемачи от Източна Европа да развиват своите начинания.

В редица държави-членки на ЕС се наблюдава вълна от протекционистки административни политически мерки, чиято единствена цел е да попречат на предприемачи от източни държави да развиват своите начинания в условията на свободна и честна конкуренция. Такава политика се наблюдава в областите на транспорта, строителството и прочее. Същевременно, при присъединяването на държавите от Източна Европа, именно навлизането на компании от „Стара Европа“ в условията на свободна конкуренция доведоха до фалит редица местни предприятия и компании. Това принуди милиони източноевропейци да напуснат родните си места и да се превърнат в гастарбайтери.

Провеждането на политика на държавен протекционизъм и административни пречки от страна на редица държави в западната част на континента пред предприемачите от източната част на Съюза, е не само проява на недопустимо нарушаване на основите на Съюза, а именно - свободата на движение на стоки, хора и капитали, то е най-сериозната заплаха пред бъдещето на Съюза.

Формат на инициативата

Стартиране на процедура за Европейска гражданска инициатива

Страни членки представени в инициативата

България, Хърватия, Естония, Унгария, Латвия, Полша, Румъния, Словакия.

Име на инициативата

Европейски доходен съюз!

Процедура

1. Съставяне на граждански комитет състоящ се от 8 души от различни страни членки.
2. Съвместно финализиране на въпроса и предаване на Европейската комисия за одобрение.
3. Ако ЕК одобри въпроса, започва кампанията и процедурата по събиране на подкрепа (подписи) за инициативата.
4. Предаване на събраните подписи на Комисията.